Köp SSAB

Datum: 2008-11-11 11:55

Penser rekommenderar köp i SSAB

Penser rekommenderar köp i SSAB med riktkurs 103 kronor. SSAB har märkt en betydligt kraftigare nedgång i efterfrågan under fjärde kvartalet än den bedömning som gjordes i samband med rapporten för tredje kvartalet, enligt Penser. Konkurrensen är störst inom tunnplåt och nedgången är kraftigast där, enligt Penser. I prognoserna för 2009 har tagits höjd för minskade volymer för tunnplåt med 5 procent, enligt Penser. Gårdagens uttalande från bolaget medför i dagsläget inga förändringar av prognosen, enligt Penser. Marknaden bedöms redan ha prisat in en kraftig konjunkturnedgång då aktien handlas till historiskt låga P/BV på 0,7, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
78 kr
Riktkurs:
103 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser