Köp SSAB

Datum: 2008-12-10 12:27

Handelsbanken rekommenderar köp i SSAB

Handelsbanken upprepar köprekommendationen i SSAB efter att bolaget annonserat ett kostnadsbesparingsprogram som belastar fjärde kvartalet med 550 miljoner kronor i kostnader, men minskar kostnadsbasen från och med 2009, enligt Handelsbanken. Åtgärderna är i linje med den generellt negativa trenden i stålsektorn, men storleken på programmet är något av en överraskning, enligt Handelsbanken. Osäkerheten om insatsvarukostnaderna nästa år är fortfarande mycket stor, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
62,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser