Köp SSAB

Datum: 2008-12-10 12:28

Penser rekommenderar köp i SSAB

Penser rekommenderar köp i SSAB med riktkurs 70 kronor. SSAB genomför ett kostnadsbesparingsprogram på grund av den kraftiga nedgången på stålmarknaden och de osäkra utsikterna för 2009, enligt Penser. De operativa kostnaderna ska minskas med minst en miljard kronor per år motsvarande 2,20 kronor per aktie, enligt Penser. Besparingsprogrammet genomförs under 2009 och beräknas få fullt genomslag 2010, enligt Penser. Kostnaden för programmet är 550 miljoner kronor och kommer belasta fjärde kvartalets resultat 2008, enligt Penser. Effekten av engångsposten gör att vinst per aktie hamnar på 19,64 kronor 2008E, enligt Penser. Bolaget vill inte ange besparingseffekten för 2009 med mer än att den kommer successivt under året och från årsskiftet 2010 skall besparingarna ge full effekt, enligt Penser. I övrigt upprepade bolaget att volymerna på tunnplåt sjunker med 20 procent i fjärde kvartalet och med 10 procent på grovplåt samt 30 procent i Nordamerika jämfört med fjärde kvartalet 2007, enligt Penser. Paketet är kraftfullt och det indikerar att marknadsläget har försämrats betydligt sedan början av hösten, enligt Penser. Stabiliseras utveckling på stålpriserna framöver kan det dock finnas utrymme för att höja prognosen för 2010 på sikt, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
62,5 kr
Riktkurs:
70 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser