Köp SSAB

Datum: 2009-05-27 11:26

Penser rekommenderar köp i SSAB

Penser rekommenderar köp i SSAB med riktkurs 110 kronor. Rio Tinto och Nippon Steel har enats om sänkta priser för järnmalm och överenskommelsen innebär prissänkningar på 33 procent på kvaliteterna Pilbara Blend Fines och Yandcoogina Fines för året som startade den ¼, enligt Penser. Enligt Sam Walsh VD på Rio Tinto har spotpriserna för järnmalm nått en botten och han förväntar sig att benchmarkpriserna kommer att lägga sig något ovanför spotpriserna, enligt Penser. Avtalen kommer även att ligga till grund för SSABs kommande järnmalmsavtal där det tidigare räknats med en sänkning med 30 procent av järnmalmspriserna i dollar, enligt Penser. Detta avtal väntas vara klart under andra kvartalet och kommer att gälla retroaktivt från 1/1 2009 och således ha en positiv påverkan på bolagets marginal, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
98,5 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser