Köp sparande Telia

Datum: 2002-09-09 14:33

Börsinsikt ser positivt på Telias omstrukturering och rekommenderar köp av aktien.

Telias affärsområde International Carrier ska genomgå en kraftig omstrukturering. Kostnaderna för detta uppgår till 3,5 miljarder kr och tas under det tredje kvartalet. Dessutom skrivs de fasta tillgångarna ned med 6 miljarder kr. Hälften av personalstyrkan på ca 800 personer ska bort. Börsinsikt ser dessa krafttag av den nye VD:n Anders Igel som positiva och nödvändiga för att nå lönsamhet. Ett varningens finger höjs dock för att långsiktiga tillväxtmöjligheter kan gå förlorade. Efter vissa justeringar i värderingsmodellen höjs aktiens motiverade värde till 37 kr och rekommendationen till köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,1 kr
Riktkurs:
37 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser