Köp SKF

Datum: 2001-11-01 10:37

Köp

SKF B

SEB rekommenderar sina kunder att köpa SKF.

Trots att banken tvivlar på att SKF kommer att kunna uppfylla sina egna interna mål så anser banken att aktien är köpvärd. Kullagerbranschen verkar enligt SEB gå mot ett nytänkande från att tidigare ha kännetecknats av överkapacitet och prispress. SKF prioriterar nu priset i stället för volymen. Detta bidrar till att öka bolagets trovärdighet och SEB anser att företaget trots allt står väl rustat, vilket föranleder en köprekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
179 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser