Köp SKF

Datum: 2002-04-16 09:17

Köp

SKF B

Swedbank rekommenderar sina kunder att köpa SKF inför rapporten.

Swedbank anser att det viktigaste i rapporten kommer att vara hur SKF kommenterar framtiden. Banken tror att framtidsutsikterna förbättrats något. Gynnsammare indikatorer från konkurrenten Timken tolkas positivt och detta medför att SKF skulle kunna överraska. Rekommendationen köp upprepas och riktkursen sätts till 280 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
231,5 kr
Riktkurs:
280 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser