Köp SKF

Datum: 2003-01-31 08:35

Köp

SKF B

Fischer Partners Fondkommission rekommenderar sina kunder att köpa SKF.

Fischer anser att SKF:s rapport var bra och menar att detta är imponerande med tanke på kronans förstärkning mot dollarn under året. Fischer menar att utdelningen från SKF lär öka i framtiden, från redan höga nivåer. Den svaga dollarkursen medför att estimaten skruvas ned något. Sett till 2003 och 2004 års prognoser handlas aktien till p/e-tal på 10,7 respektive 9,5. Uppsidan i aktien är stor, enligt Fischer som anser att 300 kronor är ett rimligt pris för aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
208 kr
Riktkurs:
300 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser