Köp SKF

Datum: 2005-10-20 09:12

Köp

SKF B

Swedbank upprepar rekommendationen köp för SKF.

Swedbank upprepar rekommendationen köp för SKF och höjer det motiverade värdet till 120 kronor från tidigare 110 kronor. Rapporten var starkare än förväntat och utrymmet för aktieägarvänliga åtgärder är stort enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
96,75 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser