Köp SKF

Datum: 2006-04-19 17:01

Köp

SKF B

Swedbank rekommenderar köp i SKF.

Swedbank upprepar rekommendationen köp i SKF och höjer riktkursen till 140 kronor från 135 kronor efter att Timken justerat upp prognosen. Timkens uppjustering tillsammans med Kennametals starka orderingång talar för ett bra första kvartal för SKF, enligt Swedbank. Swedbank räknar med en resultattillväxt på 15 procent justerat för avyttringen av Ovako, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
126,5 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser