Köp SKF

Datum: 2006-06-28 17:47

Köp

SKF B

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att köpa SKF.

Swedbank upprepar köprekommendationen i SKF men riktkursen sänks till 140 kronor från 150 kronor. Swedbank räknar med en resultatförbättring på 12 procent och bolaget förväntas också se en fortsatt stark efterfrågan, enligt Swedbank. Även råmaterialpriserna förväntas hanteras på ett bra sätt, enligt Swedbank. Riktkursen justeras dock ned på grund av ränteuppgången och en lite starkare krona, enligt Swedbank. Vinst per aktie förväntas bli 9,17 kronor för 2006 och 9,34 kronor för 2007, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
107,5 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser