Köp SKF

Datum: 2007-02-05 13:39

Köp

SKF B

Evli Bank rekommenderar köp i SKF.

Evli Bank upprepar köprekommendationen för SKF och riktkursen höjs till 180 kronor från 160 kronor efter helårsrapporten. SKFs tillväxt och lönsamhet är kraftigt underskattade av marknaden, enligt Evli. Den organiska tillväxten under fjärde kvartalet var rekordhög vilket indikerar en fortsatt hög tillväxt det kommande kvartalet, borträknat fordonsdelen, enligt Evli. Marknaden har uppfattningen att SKF skulle vara mer svårprognostiserat än andra bolag inom verkstadssektorn, vilket Evli inte tycker är befogat, enligt Evli.
Kurs då rekommendationen gavs:
138,875 kr
Riktkurs:
180 kr

Rekommendation från: Evli

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser