Köp SKF

Datum: 2007-04-24 12:46

Köp

SKF B

Glitnir rekommenderar köp för SKF.

Glitnir rekommenderar köp för SKF efter kvartalsrapporten. Rapporten var stark och omsättningen blev något bättre än marknadens, men lite lägre än bankens, estimat, enligt Glitnir. Vinst före skatt däremot matchade marknadens högsta estimat och var sju procent bättre än marknadens konsensusprognos, enligt Glitnir. Ledningen för SKF förväntar sig en ännu starkare efterfrågan under andra kvartalet, jämfört med det första, enligt Glitnir. Efterfrågan förväntas bli högre i Europa och Latinamerika, signifikant högre i Asien, medan den är ganska oförändrad i Nordamerika, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
157 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser