Köp SKF

Datum: 2007-04-26 14:03

Köp

SKF B

Evli Bank rekommenderar köp i SKF.

Evli Bank upprepar köprekommendationen för SKF med riktkurs 200 kronor efter kvartalsrapporten. Bolagsledningens utsikter tolkas som att tillväxten kommer att ligga på samma höga nivå som den bolaget kommunicerade i mars, enligt Evli. De frågor som var i fokus på telefonkonferensen efter rapporten, det vill säga SKFs relativt höga kapitalbindning, de nya kapacitetsinvesteringarna och högre råmaterialkostnader, kan kopplas till en hög efterfrågan och tillväxt, enligt Evli. SKF är en attraktiv högavkastande investering där den fortsatta tillväxten inte är inprisad i kursen, enligt Evli.
Kurs då rekommendationen gavs:
147,25 kr
Riktkurs:
200 kr

Rekommendation från: Evli

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser