Köp SKF

Datum: 2007-05-23 14:56

Köp

SKF B

HQ Bank rekommenderar köp för SKF.

HQ Bank höjer rekommendationen för SKF till köp med riktkurs 160 kronor efter extrautdelningen. Prognoserna höjs för 2008 och bolaget har förutsättningar till att leverera en vinst om 11,30 kronor per aktie nästa år, enligt HQ Bank. Mixförskjutningen inom och mellan bolagets divisioner gör att bolagets marginaler fortsätter att öka, enligt HQ Bank. För att de nya tillväxt- och marginalmålen ska vara trovärdiga i lågkonjunktur krävs att bolaget skjuter över målen under högkonjunktur, enligt HQ Bank. Detta syns inte i marknadens prognoser, enligt HQ Bank. SKF har stor exponering mot Europa där det råder stark utveckling och därför är det snarare är en fråga om kapacitet än om försäljningsmöjligheter, enligt HQ Bank.

Kurs då rekommendationen gavs:
143,5 kr
Riktkurs:
160 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser