Köp SKF

Datum: 2007-07-18 14:23

Köp

SKF B

Evli Bank rekommenderar köp för SKF.

Evli Bank upprepar köprekommendationen för SKF och riktkursen höjs till 200 kronor från 190 kronor efter rapporten för det andra kvartalet. Det är flera faktorer som bidrar till att riktkursen höjs, enligt Evli Bank. Några av dessa faktorer är förbättringen av resultatet för Automotive, den högre marginalen för koncernen samt de höjda utsikterna för det tredje kvartalet, enligt Evli Bank. Dessutom finns utrymme för extrautdelningar från SKF, enligt Evli Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
147,5 kr
Riktkurs:
200 kr

Rekommendation från: Evli

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser