Köp SKF

Datum: 2008-09-05 12:20

Köp

SKF B

Kaupthing rekommenderar köp i SKF

Kaupthing rekommenderar köp i SKF med riktkurs 135 kronor. En omvärdering av SKF borde ske under de kommande 12 månaderna på grund av lägre volatilitet och starkare försäljningsutsikter än historiskt, högre och stabilare marginaler, samt att verksamheten är mindre kapitalintensiv vilket ger högre avkastning, enligt Kaupthing. SKF är bland de lägst värderade bolagen i sektorn och handlas till P/E nivåer som inte har setts sedan förra lågkonjunkturen och med en direktavkastning på nästan 5 procent, enligt Kaupthing. Vinst per aktie förväntas bli 11,37 kronor för 2008 och 12,15 kronor för 2009, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
94,25 kr
Riktkurs:
135 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser