Köp SKF

Datum: 2008-10-16 12:11

Köp

SKF B

Glitnir rekommenderar köp i SKF

Glitnir upprepar köprekommendationen i SKF med riktkurs 115 kronor efter kvartalsrapporten. Aktien handlas mycket för lågt till ett P/E(08e) på 6,8 gånger, enligt Glitnir. Tredje kvartalet var starkt och bolaget överträffade förväntningarna, enligt Glitnir. Bolagets ledning sänkte utsikterna totalt sett vad gäller efterfrågan och service under fjärde kvartalet, enligt Glitnir. Under fjärde kvartalet kommer SKF ta en omstruktureringskostnad på 300-500 miljoner kronor, enligt Glitnir. Rapporten visar på i synnerhet en stark pris/mix effect som påverkar marginaler och lönsamhet, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
71,25 kr
Riktkurs:
115 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser