Köp Skanska

Datum: 2001-11-07 09:36

Hagströmer & Qviberg anser nu att Skanska har en attraktiv värdering efter den senaste tidens turbulens.

Skanskas resultat för det tredje kvartalet och den nya resultatprognosen för 2001 blev väsentligt sämre än befarat, enligt H&Q. Skanskas justerade egna kapital ligger på 56 kronor samtidigt som bolaget historiskt har haft en mycket hög avkastning på det egna kapitalet. Det talar för en högre värdering, enligt mäklarfirman. H&Q ser dock en bra lönsamhetspotential från byggverksamheten i ett bättre konjunkturläge. Mäklarfirman rekommenderar sina kunder att köpa aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
60 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser