Köp Skanska

Datum: 2002-04-15 16:22

Merrill Lynch upprepar sin köprekommendation på Skanska.

Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch anser att byggbolaget Skanska är ett bra val. Bolaget har en god riskspridning samtidigt som ekonomin nu tar fart. Vidare pekar man på att bolaget är väl positionerat i USA. Vidare pekar banken på att Skanskas omstrukturering går enligt plan. Med hänvisning till högre försäljning höjer Merrill Lynch sin prognos för vinst per aktie med 4 procent till 6,32 kronor 2002 och till 8,65 kronor 2003.
Kurs då rekommendationen gavs:
80,5 kr

Rekommendation från: Bank of America/Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser