Köp Skanska

Datum: 2003-11-04 08:43

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att köpa Skanska.

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att köpa Skanska och menar att det finns övervärden i fastighetsrörelsen som inte speglas i dagens värdering. Fortsatt stark orderingång minskar risken för besvikelser i omsättningen 2004, menar banken. Swedbank anser att aktien är "attraktivt värderad beaktat de övervärden som kommer att realiseras från fastighetsrörelsen".
Kurs då rekommendationen gavs:
55,75 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser