Köp Skanska

Datum: 2004-08-25 09:09

SEB rekommenderar sina kunder att köpa Skanska.

SEB rekommenderar sina kunder att köpa Skanska. SEB anser att det är positivt att Skanska stärker sin balansräkning. Banken menar också att bolagets renodling kommer att tydliggöra Skanskas låga värdering. Sett till 2004 och 2005 års prognoser handlar aktien till p/e 14 samt 11.
Kurs då rekommendationen gavs:
65,875 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser