Köp Skanska

Datum: 2007-02-23 12:54

HQ Bank rekommenderar köp för Skanska.

HQ Bank upprepar köprekommendationen för Skanska och riktkursen höjs till 175 kronor från 155 kronor efter bokslutsrapporten. Rapporten var egentligen bättre än vad den tycktes vara vid första anblick och rensat för de danska nedskrivningarna var resultatet bättre än väntat, enligt HQ Bank. Orderingången var bättre, sett till både volym och fördelning, och bostadsutveckling var också väsentligt bättre än väntat, enligt HQ Bank. Ökad aktivitet inom kommersiell fastighetsutveckling medför att vinstprognoserna per aktie höjs med 9 respektive 13 procent för 2007 och 2008, enligt HQ Bank. Tillväxten i vinst per aktie förväntas uppgå till 10 procent de närmaste åren, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
155,5 kr
Riktkurs:
175 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser