Köp Skanska

Datum: 2007-04-12 10:02

Glitnir rekommenderar köp för Skanska.

Glitnir initierar bevakningen av Skanska med en köprekommendationen och riktkurs 175 kronor. Eftersom värdeökningar i fastigheter på 20 procent redan är diskonterat i börsens värdering av fastighetsbolag kommer vinsterna i sektorn komma från byggsektorn, snarare än från generell kapitaltillväxt, enligt Glitnir. Bristen på investeringsobjekt har gjort att investerare köpt äldre fastigheter istället för moderna fastigheter, som de skulle föredra, enligt Glitnir. Detta medför att efterfrågan på moderna kommersiella fastigheter är fortsatt stor, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
150,5 kr
Riktkurs:
175 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser