Köp Skanska

Datum: 2007-04-19 17:33

Glitnir rekommenderar köp för Skanska.

Glitnir rekommenderar köp för Skanska efter att ha mött Castellums ledning. Castellum påpekade att även om vakansgraderna i de flesta områden i Sverige tenderar att gå ned något, så är ökningen av hyrorna inte signifikant i jämförelse, enligt Glitnir. Än viktigare är att Castellum betonade att de investerar i ett antal moderna kontor, samt kommersiella och industriprojekt som hyresgäster efterfrågat på flera marknader, enligt Glitnir. Detta är också triggat av att avkastningskraven sjunkit vilket har ökat fastighetsvärdet betydligt mer än kostnaden för att uppföra en byggnad under de senaste åren, enligt Glitnir. Därmed stödjer Castellum ytterligare bilden av en stark marknad för nybyggnation, vilket gynnar Skanska, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
146,75 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser