Köp Skanska

Datum: 2008-03-07 15:05

Glitnir rekommenderar köp av Skanska

Glitnir rekommenderar köp för Skanska med riktkurs 170 kronor. Skanska lämnar stabila utsikter för Construction aktiviteter i den nordiska regionen, i synnerhet för kontor och industriella projekt, enligt Glitnir. Prognoserna för centrala östeuropa är optimistiska, medan privatmarknaden i Storbritannien och USA förväntas vara stark under 2008 med stöd av starka orderböcker, enligt Glitnir. Skanskas egna utsikter är i linje med bankens egna, men med en lite positiv vinkling, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
113,625 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser