Köp Skanska

Datum: 2008-11-26 12:02

Kaupthing rekommenderar köp i Skanska

Kaupthing rekommenderar köp i Skanska men riktkursen sänks till 105 kronor från tidigare 110 kronor. Skanska vidtar stora åtgärder för att anpassa bolaget till betydligt svagare byggmarknad i norden genom minska på personalen med 17 procent i regionen, enligt Kaupthing. Prognoserna sänks och inkluderar nu en negativ försäljningstillväxt på 7 procent för 2009, men det uppvägs av valutavinster på 7 procent, enligt Kaupthing. För 2009 borde utdelning per aktie vara ungefär detsamma som vinsten per aktie då inget extra eget kapital behöver hållas kvar, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
61,75 kr
Riktkurs:
105 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser