Köp Skanska

Datum: 2008-12-01 12:37

Handelsbanken rekommenderar köp i Skanska

Handelsbanken upprepar köprekommendationen i Skanska men riktkursen sänks till 80 kronor från tidigare 90 kronor. Skanskas egen prognos är att den nordiska byggmarknaden kommer att minska i volym med 15 procent under 2009, vilket är mer än tidigare prognos, enligt Handelsbanken. Skanska vidtar åtgärder och genomför neddragningar vilka kommer att innebära extraordinära kostnader om 600 miljoner kronor, enligt Handelsbanken. Den ordinarie utdelningen är än så länge inte hotad, men extrakostnaderna innebär antagligen att nåon extraordinär utdelning är utesluten, enligt Handelsbanken. Skanska har dock en solid balansräkning med låg värdering, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
57,625 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser