Köp Skanska

Datum: 2009-05-13 11:33

UBS rekommenderar köp i Skanska

UBS höjer rekommendationen i Skanska till köp från tidigare sälj och riktkursen höjs till 100 kronor från tidigare 59 kronor. Skanska ger bra värde om delarna värderas separat, enligt UBS. Skanska förväntas uppvisa en svag försäljningsutveckling under 2009-2010 när den ekonomiska nedgången slår fullt ut mot icke-bostadsbyggande, enligt UBS. Däremot väntas infrastrukturinvesteringar i Norden och USA ge stöd under 2010-2011, enligt UBS. Skanska väntas inte heller drabbas lika hårt på nedskrivningar av projekt den här gången eftersom bolaget var mer konservativt den här cykeln än tidigare, enligt UBS.
Kurs då rekommendationen gavs:
81,25 kr
Riktkurs:
100 kr

Rekommendation från: UBS Warburg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser