Köp Skanska

Datum: 2009-10-21 10:36

Swedbank rekommenderar köp i Skanska

Swedbank rekommenderar köp i Skanska med riktkurs 115 kronor. Skanska har fortsatt att skicka ut pressreleaser på ordrar, som ökat med 120 procent under det tredje kvartalet i årstakt, enligt Swedbank. Detta skapar förutsättningar för upprevidering av prognoser, enligt Swedbank. Stor andel färdiga fastigheter och mogna infrastrukturprojekt bokade till höga avkastningskrav skapar utrymme för reavinster och extrautdelning när riskaptiten ökar och avkastningskraven stabiliseras, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
108,6 kr
Riktkurs:
115 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser