Köp Sensys Traffic

Datum: 2006-08-28 15:08

Kaupthing rekommenderar köp för Sensys Traffic.

Kaupthing upprepar köprekommendationen för Sensys Traffic med riktkurs 9 kronor efter kvartalsrapporten. Sensys rapporterade en tillväxt på nära 50 procent, men rörelseresultatet var något lägre än förväntat, enligt Kaupthing. Orderboken justerades ned och förändrade redovisningsprinciper minskade bruttomarginalen, enligt Kaupthing. Sensys är ett bolag med stor potential och bygger dess konkurrensstrategi på högteknologiska produkter med klara kostnadsfördelar, som även sparar liv, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
6,725 kr
Riktkurs:
9 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser