Köp Semcon

Datum: 2006-08-24 14:31

Kaupthing rekommenderar köp i Semcon.

Kaupthing behåller köprekommendationen för Semcon med riktkurs 75 kronor efter kvartalsrapporten. Semcons resultat var lägre än bankens prognoser medan försäljningen var i linje med förväntningarna, enligt Kaupthing. Affärsområdet Informatic utvecklades väl medan Design & Development hade svag tillväxt och lönsamhet, enligt Kaupthing. Affärsområdet präglas av hård prispress, särskilt från fordonsindustrin, enligt Kaupthing. Vinstprognoserna sänks men aktien ser fortfarande attraktivt värderad ut, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
54 kr
Riktkurs:
75 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser