Köp Securitas

Datum: 2003-02-13 09:59

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att köpa Securitas.

Mäklarfirman Hagströmer & Qviberg anser att Securitas rapport var sämre än väntat med det finns trots detta en ljus framtid. På den positiva sidan anser H&Q att ljusningen på alarm sidan i USA finns. Andra positiva faktorer är den goda balansräkningen samt fortsatt starka kassaflöden. H&Q pekar även på en del negativa ting såsom lägre tillväxt än väntat i USA samt allt mer oprecisa prognoser. Sett till årets samt nästa års prognos handlas aktien till p/e 11 respektive 9.
Kurs då rekommendationen gavs:
84 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser