Köp Securitas

Datum: 2005-04-07 18:02

Nordea Securities råder sina kunder att köpa Securitas.

Nordea Securities råder sina kunder att köpa Securitas. Aktien anses vara attraktiv både i ett fundamentalt och tekniskt perspektiv. Aktiemarknadens fokusering på Sercuritas USA-verksamhet är överdriven och bolagets Europadel, som står för cirka 80 procent av resultatbidraget går bra, enligt banken.
Kurs då rekommendationen gavs:
119 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser