Köp Securitas

Datum: 2005-05-24 14:34

Hagströmer & Qviberg råder sina kunder att köpa Securitas.

Hagströmer & Qviberg råder sina kunder att köpa Securitas. H&Q menar nu att bolaget går från förvärvsintensiv tillväxt till fokus på organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet. Med fortsatt aktiemarknadsfokus på utvecklingen i USA, kan övriga affärsområden komma att underskattas, enligt mäklarfirman. H&Q flaggar för att aktien kan vara värd 150 kronor om alla affärsområden behålls men att lönsamheten stiger. 2005 och 2006 spås vinster per aktie på 7,63- respektive 8,65 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
123 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser