Köp Securitas

Datum: 2008-02-15 14:58

Handelsbanken rekommenderar köp för Securitas

Handelsbanken höjer rekommendationen för Securitas till köp från öka. Den slutliga kostnaden för Loomis i Storbritannien har nu tagits vilket gör att Securitas börjar 2008 med en stark potential att förbättra den underliggande lönsamheten. Prognosriskerna är nu betydligt mindre eftersom marginalerna inom kärnverksamheten förväntas ha bottnat. Bolaget har en annonserad marginalförbättringsstrategi och ledningens möjligheter att förbättra lönsamheten väger tyngre än makrorisker, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
74,125 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser