Köp Securitas

Datum: 2008-10-06 12:21

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar köp i Securitas

Handelsbanken Capital Markets upprepar köprekommendationen i Securitas. Ledningen hanterar löneinflatione bra och säkerhetstjänster visar låg konjunkturkänslighet med en genomsnittlig tillväxt om 4-5% per år, enligt Handelsbanken. Securitas uppvisar dessutom intäktstillväxt och positiv bruttomarginalutveckling, enligt Handelsbanken. Bolaget gynnas också av en stärkt dollar efter 35-40% av intäkterna genereras i Nordamerika, enligt Handelsbanken. Vändningen för kontanthanteringsverksamheten har varit snabb vilket har ökat chanserna för en lyckosam avknoppning, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
75,125 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser