Köp Securitas

Datum: 2009-11-12 10:08

Securitas

Securitas har under de nio första månaderna uppvisat en oförändrad rörelsemarginal om 5,8 %, en organisk försäljningsminskning om 1 % och ett fritt kassaflöde på 1,2 mdr kronor. Trots den negativa försäljningstillväxten räknar Handelsbanken med att kostnadsbesparingar kommer att generera marginalförbättringar under det fjärde kvartalet. Resultatet väntas under 2010 bli oförändrat men kursdrivare såsom stabilt kassaflöde och höjd utdelning kommer att gynna aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
68,45 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser