Köp SEB

Datum: 2002-08-30 09:11

Köp

SEB A

Skandiabanken anser att SEB:s rapport motiverar en fortsatt köprekommendation.

SEB:s rapport för årets första halvår var starkare än vad Skandiabanken väntat sig. Främst var det provisionsnettot som överraskade positivt. På kostnadssidan var rapporten var rapporten också bra, enligt Skandiabanken som menade att lägre IT-kostnader var den bidragande orsaken. Enligt Skandiabankens prognoser så handlas aktien till ett p/e-tal på 13,5 samt 10,7 för nästa år. Köprekommendationen upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
93 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser