Köp SEB

Datum: 2006-06-12 11:48

Köp

SEB A

HQ Bank rekommenderar köp i SEB.

HQ Bank rekommenderar köp i SEB. Bankerna dras med i börsfallet och har därmed blivit riktigt billiga vilket innebär att det finns en uppsida på i genomsnitt 20 procent, enligt HQ Bank. De svenska bankernas aktiekurser har gått sämre än i Europa och är billiga på traditionella värderingsmått, enligt HQ Bank. Dessutom är den svenska ekonomin fortsatt stark och högre räntor ger resultattillskott, vilket även börsturbulensen gör, enligt HQ Bank. Vinst per aktie förväntas bli 14,10 kronor för 2006 och 14,70 kronor för 2007, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
163,75 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser