Köp SEB

Datum: 2007-06-29 10:43

Köp

SEB A

Citigroup rekommenderar köp för SEB.

Citigroup behåller köprekommendationen för SEB med riktkurs 275 kronor. SEB har flera tillväxtfaktorer som corporate och investment banking, baltisk bankverksamhet och wealth management/försäkring, av vilka ingen individuellt står för mer än en tredjedel av den förväntade framtida tillväxten, enligt Citigroup. SEB kan nå en högre avkastning på eget kapital än flertalet av konkurrenterna och kan hamna på en nivå på 20 procent under 2007-2008, enligt Citigroup. Dessutom är SEB mycket attraktiv både för inrikes och gränsöverskridande konsolidering, anser Citigroup. Den tyska verksamheten och livförsäkring motsvarar bara 20 procent av nuvarande resultat, men är potentiellt värt nästan halva börsvärdet vid en konsolidering eller en uppdelning av koncernen, enligt Citigroup. Detta skulle lämna resterande 80 procent av vinsten värderad till ett p/e-tal på 7 gånger, enligt Citigroup.
Kurs då rekommendationen gavs:
220,5 kr
Riktkurs:
275 kr

Rekommendation från: Citigroup

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser