Köp SEB

Datum: 2008-02-08 16:14

Köp

SEB A

Kaupthing rekommenderar köp för SEB med riktkurs 190 kronor efter kvartalsrapporten.

SEBs rapport för det fjärde kvartalet var mycket starkare än förväntat, främst på grund av räntenettot och stark trading, enligt Kaupthing. Nedskrivningen i obligationsportföljen var i linje med förväntningarna och den enda besvikelsen var provisionsintäkter, enligt Kaupthing. Intäkterna var generellt sett starkare vilket reflekterar att hemmamarknaderna fortfarande är starka, enligt Kaupthing. Riskerna på längre sikt är relaterat till en global makroekonomisk försämring och trenderna i baltikum, enligt Kaupthing.

Riktkurs: 190 kronor
Kurs då rekommendationen gavs:
140,125 kr
Riktkurs:
190 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser