Köp SEB

Datum: 2008-05-29 12:39

Köp

SEB C

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp i SEB.

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp i SEB med riktkurs 170 kronor. Enligt mediauppgifter igår ska SEB, Ripplewood och Lonestar vara de tre budgivarna på en majoritetspost i tyska banken IKB, enligt Penser. Det är statsägda Kfw som ska sälja sitt innehav i IKB, enligt Penser. SEB är troligtvis bara intresserade av att köpa företagsdelen inom IKB vars värde uppskattas till 9,3-14 miljarder kronor, enligt Penser. SEB har finansiellt utrymme för en affär i denna storlek, men i nuvarande marknadsläge finns risken att marknaden skulle tolka en sådan affär negativt, enligt Penser. Långsiktigt skulle dock affären stärka SEBs position i Tyskland, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
127,25 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser