Köp SEB

Datum: 2008-08-13 12:29

Köp

SEB C

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp i SEB

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp i SEB med riktkurs 155 kronor. Bankernas rapporter för det andra kvartalet visar överlag på att den underliggande intjäningen är fortsatt bra, enligt Penser. Framförallt fortsätter den viktigaste intäktsposten räntenettot, som står för mellan 45 och 65 procent av bankernas intäkter, att utvecklas starkt, enligt Penser. I genomsnitt ökade räntenettot i sektorn med 13,5 procent jämfört med andra kvartalet 2007 och kreditstocken steg med 15 procent, enligt Penser. Bra tillväxt i kreditportföljerna i kombination med bättre räntemarginaler talar för att tillväxten kommer ligga kvar på bra nivåer för bankernas räntenetto även kommande kvartal, enligt Penser. Kreditförlusterna och andelen osäkra lån ökar dock och främst är det bankernas baltiska verksamheter som bidrar till ökningarna, enligt Penser. Bedömningen är att kreditförlusterna kommer att stiga i regionen både under andra halvåret 2008 och under 2009, enligt Penser. Trots det anses aktiemarknaden ha prisat in betydligt högre förlustnivåer än vad Penser FK och bankerna själva räknar med, enligt Penser. Det har pressat ner aktiernas värdering till attraktiva nivåer, enligt Penser. Bankernas P/E-tal ligger för närvarande på mellan 6,0-10,5 på egna prognoser för 2008, vilket är historiskt lågt, enligt Penser. Även P/BV ligger på historiskt låga nivåer på mellan 0,91-1,37, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
122 kr
Riktkurs:
155 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser