Köp SEB

Datum: 2009-09-23 10:29

Köp

SEB C

Erik Penser Bank rekommenderar köp i SEB

Erik Penser Bank rekommenderar köp i SEB med riktkurs 53 kronor. SEB ska erbjuda innehavarna av två hybridkapitallån i US dollar att sälja sina innehav till ett avtalat pris där prisnivån kommer att bestämmas under de 20 dagar som erbjudandet är giltigt, enligt Penser. Totalt utestående belopp är 1,1 miljarder US dollar och SEB ska också emittera ett Euro lån, enligt Penser. Åtgärderna medför en reavinst som fastställs när återköpserbjudandet har löpt ut och såväl pris som volym är klarlagt, enligt SEB. Nettoeffekten på primärkapitalrelationen kommer att vara neutral till positiv och samtidigt förbättras valutamatchningen mellan riskvägda tillgångar och kapitalbasen, vilket marginalen är positivt för SEB, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
52,75 kr
Riktkurs:
53 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser