Köp SEB

Datum: 2009-10-21 10:42

Köp

SEB A

Erik Penser Bank rekommenderar köp i SEB

Erik Penser Bank rekommenderar köp i SEB med riktkurs 53 kronor. Rörelseresultatet under det tredje kvartalet blev 388 miljoner kronor, vilket var 10 procent högre än konsensusförväntningarna, enligt Penser. Positivt var att kreditförlusterna på 3335 miljoner kronor var 17,6 procent lägre än väntade 4045 miljoner kronor, enligt Penser. Räntenettot på 4519 miljoner kronor var 10,6 procent lägre än väntade 5056 miljoner kronor, enligt Penser. Provisionsnetto på 3566 miljoner kronor var 1,2 procent högre än väntat, enligt Penser. Netto finansiella transaktioner blev 946 miljoner kronor, vilket var 14,6 procent lägre än väntade 1108 miljoner kronor, enligt Penser .
Kurs då rekommendationen gavs:
47 kr
Riktkurs:
53 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser