Köp SCA

Datum: 2002-02-06 09:08

Köp

SCA B

Skandiabanken rekommenderar sina kunder att köpa SCA och ser en stor uppsida.

Skandiabanken betraktar SCA:s resultat för det fjärde kvartalet som bättre än väntat. Att bolaget bibehållit sin lönsamhet under kvartalet anses vara strakt då det enligt banken leder till en minskad konjunkturkänslighet som kan komma att motivera en högre värdering. Skandiabanken upprepar sin köprekommendation för SCA och höjer samtidigt riktkursen till 340 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
312 kr
Riktkurs:
340 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser