Köp SCA

Datum: 2002-04-09 11:49

Köp

SCA B

Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch anser SCA är fortsatt köpvärd.

SCA har enligt Merrill Lynch gjort allt för små avsättningar för personalens pensioner. Detta riskerar att bli en tickande bomb om inte problemet åtgärdas i tid. Totalt har SCA pensionsåtaganden på 13,2 miljarder kronor medan företagets pensionsfonder har ett marknadsvärde på 11,8 miljarder. Underskottet är således 1,4 miljarder eller 11 procent av de totala åtagandena. Fallande börsvärden de senaste åren förklarar underskottet samt att företagets pensionsavsättningar minskat de senaste åren. Banken ser inte pensionen som något enormt problem men flaggar ändå för ökade kostnader med tiden. Köprådet behålls dock.
Kurs då rekommendationen gavs:
326,5 kr

Rekommendation från: Bank of America/Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser