Köp SCA

Datum: 2006-10-03 13:33

Köp

SCA B

HQ Bank rekommenderar köp för SCA.

HQ Bank höjer rekommendationen för SCA till köp från neutral med riktkurs 390 kronor. Prishöjningar inom samtliga segment slår igenom under vintern, enligt HQ Bank. SCA är det trovärdigaste tillväxtcaset av de svenska skogsbolagen genom exponeringen mot Hygien, enligt HQ Bank. Energikostnadsökningarna bedöms avta och besparingsprogrammet slår igenom, enligt HQ Bank. Dessutom motiverar lägre cyklisk risk än övriga skogsbolag en uppvärdering, enligt HQ Bank. Vinst per aktie förväntas bli 21,96 kronor för 2006 och 26,26 kronor för 2007, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
339 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser