Köp SCA

Datum: 2008-07-29 11:38

Köp

SCA B

Handelsbanken rekommenderar köp i SCA

Handelsbanken upprepar köprekommendationen i SCA med riktkurs 115 kronor efter kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten var svag, men försäljningsprognoserna lämnas i stort sett oförändrade, enligt Handelsbanken. Däremot sänks resultatprognoserna med 7 procent för 2008 och 2009 efter rapporten, enligt Handelsbanken. Även om värderingen är attraktiv på kort sikt finns det få potentiella kursdrivare inom synhåll, så investerare bör vara försiktiga, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
68 kr
Riktkurs:
115 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser